Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Värpinge IF - in dari and persian

به انجمن ورزشی ورپنگه خوش آمدید!
ورپنگه یک انجمن ورزشی است که با یک ایده کار را شروع کرد که ورزش قرار است سرگرم گننده باشد.
که در سال 2005 تآسیس شد. که همه میتواند به این انجمن ورزشی بیپیوندد.

ما ورزش های مختلف زیادی داریم که شما میتوانیدبه هر یک از رشته های ورزشی ما بیپیوندید.  پار کور و بسکتبال که همه میتواند در این رشته های ورزشی بیپیوندد. ما به شما با علاقه زیاد خوش آمد میگوییم .
برای بدست اورد اطلاعات بیشتردر مورد فعالیت های ما از این صفحه دیدن کنید. از بالا تاپایین.

سوال دارید؟ خیلی ساده میتوانید به ما ایمیل کنید.  info@varpingeif.se  یااینکه با ما تماس بگیرید. 0705715676

 

 

بسکتبال

در حال حاضر ما سه تیم مختلف در بسکتبال داریم!
دختر ها متولیدین 2008/2009  تمرین در چهار شنبه ها از ساعت 15:00- 16:00 در مدرسه فوگیلن.
بچه ها متولیدین  2008/2009 تمرین در دوشنبه ها از ساعت 15:00-16:00 در مدرسه فوگیلن.
دختر ها متولیدین 2002-2004 تمرین در چهارشنبه ها از ساعت 17:00-19:00 در صالون تونا.
و جمعه ها از ساعت 17:30در صالون کوچک فوگیلن.  در یکشنه ها از ساعت 12:30- 14:00 در صالون بولحوسیت.

 

برای نام نویسی این فایل را خانه پری کنید.
این فایل به زبان سویدی است اگر به هرگونه مشکل روبروشدید دریغ نکنید با ما در تماس شوید. Basket@varpingeif.se  یا به cecilia@varpinge.se

 

 

 

فوتبال

در حال حاضر هفت تیم های مختلف در رشته فوتبال داریم.
1. بچه متولیدین 2008 تمرین در چهارشنبه ها 17:00-18:00  پنج شنبه ها 17:00-18:00 و شنبه ها 10:00-11:00 در صالون فوگیلن.
2. دختر ها متولیدین 2008/09 تمرین در پنج شنبه ها از ساعت 16:00-17:00 در صالون فوگیلن.
3. بچه ها متولیدین 2009 تمرین در چهارشنبه ها از ساعت 17:00- 18:00 پنچ شنبه ها از ساعت 17:00-18:00 و شنبه ها از ساعت 10:00-11:00 در صالون فوگیلن.
4. دختر ها و بچه ها متولیدین 2010 تمرین در شنبه ها از ساعت 10:15-11:00 در صالون فوگیلن.
5. دختر ها و بچه ها متولیدین 2011 تمرین در شنبه ها از ساعت 10:15-11:00 در صالون فوگیلن.
6. دختر ها و بچه ها متولیدین 2012
7. دختر ها و بچه ها متولیدین 2013

 

برای نام نویسی این فایل را خانه پری کنید.
این فایل به زبان سویدی است اگر به هرگونه مشکل روبروشدید دریغ نکنید با ما در تماس شوید. fotboll@varpingeif.se  یا به bertil@varpinge.se

 

پارکور

پارکور یک ورزش فردی است که تنها میتوانید در مقابل خودت رقابت کنید. یاد میگیرید که چطور از یک هدف به هدف بعدی برید.با سرعت و نرمی. یاد میگیرید که چطور از بالای موانع بپرید و چطور از دیوار صعود کنید. به اسان ترین راه ممکن.

ما پارکور به سنین مختلف داریم و هر فرد را به اندازه استعداد شان به گروپ های که استعداد شان را داشته باشد میفریستیم.
که این گروپ ها شامل

دختر و بچه های متولیدین 2010
دخترها و بچه ها متولیدین 2008/2009
دختر ها و بچه ها متولیدین 2006/2007
دختر ها و بچه های متولیدین 2004/2005
دختر ها و بچه ها متولیدین 2003و قبل تر.

برای نام نویسی این فایل را خانه پری کنید.
این فایل به زبان سویدی است اگر به هرگونه مشکل روبروشدید دریغ نکنید با ما در تماس شوید. parkour@varpingeif.se  یا به joakim@lundabygedensif.se  یا به این شماره در تماس شوید. 0705710676

Goalball: 

 گالبال در ورزشی توسعه یافته برای افراد که  دارای دید ضعیف میباشد است. البته افراد که دارای دید کامل است هم چنان میتواند با ما بیپیوندد. بازی کنان با دید کامل میتواند از چشم بند استفاده کند.

برای نام نویسی این فایل را خانه پری کنید.
این فایل به زبان سویدی است اگر به هرگونه مشکل روبروشدید دریغ نکنید با ما در تماس شوید. goalball@varpingeif.se  یا به dzenan@lundabygedensif.se  یا به این شماره در تماس شوید. 0707453195

 

زومبا

یکی از سبـکهای تنـاسب اندام به همـراه شـادی و نشاط حاصـله از آن ورزش زیبا و ریتمیک زومـبا ( سـومبا ) می باشد . ورزش زومبا  برگرفته از انواع حرکتــهای مــوزون کشور آفریقا و آمریکای لاتین می باشد.
لازم نیست که یک رقصنده حرفه باشید تا زورمبارا انجام بدید. تنها کاری که میتوانید بکنید لذت بردن از فعال کردن تمام بدن قسمت های بدن شماست.

تمرین های ما در فصل خزان سال 2017
سه شنبه ها از ساعت 19:00 در صالون فوگیلن همرای Maira
پنچ شنبه ها از ساعت 19:00 در صالون فوگیلن همرای jenny 
شنبه ها از ساعت 10:00 در صالون کوچک فوگیلن همرای jenny 

برای نام نویسی این فایل را خانه پری کنید.
این فایل به زبان سویدی است اگر به هرگونه مشکل روبروشدید دریغ نکنید با ما در تماس شوید. zumba@varpingeif.se  یا به bertil@varpingeif.se  یا به این شماره در تماس شوید0705715676

 

 

جیمبل

جیمبل یک رقص است که در توگو اغاز شده و ترکیبی از بسیاری از سبک های رقص آفریقایی است شبیه زومبا است اما با تآثیرات افریقایی به جای لاتین.
تمرینات ما در فصل خزان سال 2017
یک شنبه ها از ساعت 17:00 در صالون کوچک فوگیلن همرای Julia

برای نام نویسی این فایل را خانه پری کنید.
این فایل به زبان سویدی است اگر به هرگونه مشکل روبروشدید دریغ نکنید با ما در تماس شوید. info@varpingeif.se  یا به bertil@varpingeif.se   یا به این شماره در تماس شوید. 0705715676

 

 

Idrottsmix

وقت که بچه ها میخواهد چندین ورزش را انجام دهد. شاید یک هفته بسکتبال یک هفته فوتبال و غیره....

 در حال حاضر یک گردپ داریم که شامل بچه ها و دختر ها متولیدین 2007 تا 2010 می باشد که دو شنبه ها از ساعت 16:00-17:00 در صالون فوگیلن تمرین میکنیم.

 

برای نام نویسی این فایل را خانه پری کنید.
این فایل به زبان سویدی است اگر به هرگونه مشکل روبروشدید دریغ نکنید با ما در تماس شوید. info@varpingeif.se  یا به bertil@varpingeif.se   یا به این شماره در تماس شوید. 0705715676

 

Värpinge IF - in english

Värpinge IF is a club with the idea that sport is supposed to be fun. 
Founded in 2005,  the spirit of "everyone-can-join" is still the beating heart of the club. 

We have a huge variety of sports that you can join. Parkour to basketball, everyone is welcome. More information about all active groups can be found further down the page. If you have any questions at all you can always email us at info@varpingeif.se and call us at 0705-715676. Basketball:
There are currently 3 different teams in the club. 

Girls born 2008/09. They practise Wednesdays 15.00-16.00 at Fågelskolans gym.
Boys born 2008/09. They practise Mondays 15.00-16.00 at Fågelskolans gym.
Girls born 2002-2004. Practises are Wednesdays 17.30-19.00 at Tunahallen, Fridays 17.30 at Lilla fågelhallen and Sundays 12.30-14.00 at Bollhuset B. 

To apply, fill in our application . 
The application is in swedish, if there is any trouble, do not hesitate to contact us at basket@varpingeif.se or at cecilia@varpingeif.seFootball: 
There are currently 7 different teams in the club.

Boys born 2008. Practises are Wednesdays 17.00-18.00, Thursdays 17.00-18.00 and Saturdays 10.00-11.00 at Fågelvallen. 
Girls born 2008/09. Practises are Thursdays 16.00-17.00 at Fågelvallen.
Boys born 2009. Practises are Wednesdays 17.00-18.00, Thursdays 17.00-18.00 and Saturdays 10.00-11.00 at Fågelvallen. 
Girls and boys born 2010. Practises are Saturdays 10.15-11.00 at Fågelvallen.
Girls and boys born 2011. Practises are Saturdays 10.15-11.00 at Fågelvallen.
Girls and boys born 2012
Girls and boys born 2013

To apply, fill in our application
The application is in swedish, if there is any trouble, do not hesitate to contact us at fotboll@varpingeif.se or at bertil@varpingeif.seParkour: 
Parkour is an individual sport where you only compete against yourself. You will learn how to get from point A to point B in the fastest and smoothest way possible. You will learn how to jump over obstacles, climp walls etc, to be able to get to point B in the best way possible. 

We have parkour in various ages and then put each person in a group appropiate after their skillevel. The ages we have are:

Girls and boys born 2010
Girls and boys born 2008/09
Girls and boys born 2006/07
Girls and boys born 2004/05
Girls and boys born 2003 and earlier

To apply, fill in our application
The application is in swedish, if there is any trouble, do not hesitate to contact us at parkour@varpingeif.se or at joakim@lundabygdensif.se
You can also call Joakim at 0705710676.Goalball: 
Goalball is a sport developed by and for visually impaired human beings. People with a perfect visual can of course join as well, since the players use eyeshades. 

The application is in swedish, for more information about goalball, contact us at goalball@varpingeif.se or dzenan@lundabygdensif.se
You can also call Dzenan at 0707453195.Zumba: 
Zumba is a dance-focused training originated from Colombia with a strong feeling of latininfluences throughout every dance. You do not have to be a proffessional dancer to do Zumba - all you have to do is having fun while activating your whole body!

Our trainings sessions for the autumn 2017 are: 

Tuesdays 19.00 at Fågelhallen with instructor Maira
Thursdays 19.00 at Fågelhallen with instructor Jenny
Saturdays 10.00 at Lilla Fågel with instructor Jenny

To apply, fill in our application
The application is in swedish, if there is any trouble, do not hesitate to contact us at zumba@varpingeif.se or at bertil@varpingeif.se
You can also call Bertil at 0705715676Djembel: 
Djembel is a dance originated in Togo and is a mixture of many of the african dancestyles. It is similar to Zumba, but with african influenses instead of latin. 

Our trainings sessions for the fall 2017 are: 

Sundays 17.00 at Lilla Fågel with instructor Julia

The application is in swedish, if there is any trouble, do not hesitate to contact us at djembel@varpingeif.se or at bertil@varpingeif.se
You can also call Bertil at 0705715676Idrottsmix: 
Idrottsmix is when the children gets to try out many different sports. One week we might be playing basketball, the next we do floorball. 

We have a group for girls and boys born 2007-2010. The practises are Mondays at 16.00-17.00 at Fågelhallen.

The application is in swedish, if there is any trouble, do not hesitate to contact us at info@varpingeif.se or at bertil@varpingeif.se
You can also call Bertil at 0705715676