SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Värpinge IF
ZUMBA®
Angående avisering om terminskort HT20
2020-09-04 12:43
Köp 10-kort
Hej alla!
Vi vet att det är tidigt i terminen ännu men vi skulle ändå vilja be er om en sak när det gäller träningskorten.
Som tidigare annonserats så skickades det ut avisering angående terminskort HT20 till er alla (de vi har en korrekt mailadress till)

 • Om det är så att ni har ett befintligt 10-kort som ni ska fortsätta använda, vänligen AVSLÅ fakturan och skriv ett meddelande att ni har 10-kort så att vi vet det och kan lägga in er rätt i systemet.
 • Om ni inte har ett befintligt 10-kort men hellre vill ha det, AVSLÅ fakturan och skriv ett meddelande att ni istället ska köpa ett 10-kort. Gå sedan in på webbsidan och köp det där. Se bild.
 • Om det är så att ni hellre vill ha årskort, AVSLÅ fakturan och skriv ett meddelande om det.
 • Om ni inte längre vill ha ett träningskort, ni vill kanske inte vara med, eller ni vill bara betala per gång (60:-/pass), AVSLÅ fakturan och skriv ett meddelande om det.

När sista betalningsdatum passerat kommer de deltagare som inte agerat att tas bort ur listan av systemet och hen kommer inte att kunna boka pass.
Detta med tanke på att det endast är aktiva medlemmar som ska ha möjlighet att boka passen.
Vi närmar oss tiden när vi kanske måste vara inomhus på flertalet pass, redan nu vid dåligt väder, och har då begränsat med platser.
Det är inte rätt att en icke medlem ska kunna boka en plats där en medlem kanske står utan.
Vi hoppas att ni förstår och håller med :-)

Har du inte fått någon avisering?
 • Antingen har vi inte din mailadress, eller den är felaktig. Kontakta oss så kollar vi på det. Det går bra att skicka ett meddelande i Facebook-gruppen eller maila till zumba@varpingeif.se
 • Eller så är du helt enkelt inte medlem sedan tidigare.
  Vill du bli medlem och köpa träningskort? Gå in och anmäl dig på webbsidan. Klicka på knappen BLI MEDLEM

Tack för ordet! 🙏💖 #zumbalove

Hey all!
We know its early in the semester, but we would still like to ask you one thing about the training cards.
As previously announced, a notification regarding term card HT20 was sent to all of you (those we have a correct email address for)

 • If you have an existing 10-card that you will continue to use, please REJECT the invoice and write a message that you have a 10-card so that we know it and can enter it correctly in the system.
 • If you do not have an existing 10-card but would rather have it, REJECT the invoice and write a message that you will instead buy a 10-card. Then go to the website and buy it there. See picture.
 • If you would rather have an annual card, REJECT the invoice and write a message about it.
 • If you no longer want a training card, you may not want to join, or you just want to pay at a time (60: - / pass), REJECT the invoice and write a message about it.

When the last payment date has passed, the participants who have not acted will be removed from the list by the system and they will not be able to book classes.
This is in view of the fact that only active members should be able to book a class.
We are approaching the time when we may have to be indoors on most sessions, already now in bad weather, and then have limited spots.
It is not right for a non-member to be able to book a spot where a member may be without.
We hope you understand and agree :-)

Did you not receive any notification?
 • Either we do not have your email address, or it is incorrect.
  Contact us and we will check it out. It is possible to send a message in the Facebook-group or send an email to zumba@varpingeif.se
 • Or you are simply not a member before.
  Do you want to become a member and buy a training card? Go in and register on the website. Click the BLI MEDLEM button.

Tack you!🙏💖 #zumbalove
 
HUVUDSPONSORER
SPONSORER SPORTCAMP
STIFTELSER