Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Bli medlem i Värpinge IF
BLI MEDLEM
ZUMBA® med Värpinge IF
Dansglädje i Coronatider 2020
Värpinge IF är en ideell förening som riktar sig främst till barn och ungdomar.
Sedan 2011 har Värpinge IF också erbjudit dans-fitness i form av bl a ZUMBA® fitness. Det började som ett sätt att även erbjuda väntande föräldrar en träningsform men har växt till en alldeles egen gren i vårt utbud.

Våra populära ZUMBA® fitness-klasser i Lund har efter hand utökats och du kan nu även gå på ZUMBA® fitness i Dalby.
Vårt senaste tillskott ZUMBA® toning kan du gå på i Lund.

Du behöver inte vara ett proffs för att dansa ZUMBA®, det viktiga är att du rör på dig och har roligt. Träningsformen och dansen passar människor i alla åldrar och stegen är inte speciellt svåra även om det kan vara lite ovant till en början så lär man sig efter hand och stegen kommer hela tiden igen i de olika danserna man varierar mellan.

Hos Värpinge IF dansar du ZUMBA® fitness med våra duktiga instruktörer Maira, Jenny, Kajsa, Anna C och Anna H samt ZUMBA® toning med Jenny och Kajsa.
Så varför inte släppa hämningarna och hänga med på partyt?
Och kom ihåg, det finns inga fel, alla har bara sin egen stil!

Välkomna hit att dela dansglädjen med oss!

Om ZUMBA® fitness

ZUMBA® fitness startades utav Albert ”Beto” Perez från Colombia i mitten av 1990-talet.

Dansen kom till när Beto inför ett aerobicpass glömt sin musik till passet och fick därför på stående fot improvisera med den musiken han hade i bilen. Alltså musik som han själv älskade. En ny sorts träning hade fötts och Betos egenkoreograferade danspass blev snabbt de mest populära på hela gymmet.
2001 bildades ZUMBA® fitness på ”riktigt” och 2006 tog succén fart med bl a TV-Shop som stor draghjälp.


ZUMBA® fitness är lätt att lära sig och du förbättrar din kondition och förbränner kalorier!

Grundrytmerna är salsa, merengue, cumbia och reaggeton men passen innehåller både latinsk och internationell musik och kombinerar snabba och långsamma rytmer vilket involverar intervallträning med fettförbränning och styrka.

Angående avisering om terminskort HT20
2020-09-04 12:43
Köp 10-kort
Hej alla!
Vi vet att det är tidigt i terminen ännu men vi skulle ändå vilja be er om en sak när det gäller träningskorten.
Som tidigare annonserats så skickades det ut avisering angående terminskort HT20 till er alla (de vi har en korrekt mailadress till)

 • Om det är så att ni har ett befintligt 10-kort som ni ska fortsätta använda, vänligen AVSLÅ fakturan och skriv ett meddelande att ni har 10-kort så att vi vet det och kan lägga in er rätt i systemet.
 • Om ni inte har ett befintligt 10-kort men hellre vill ha det, AVSLÅ fakturan och skriv ett meddelande att ni istället ska köpa ett 10-kort. Gå sedan in på webbsidan och köp det där. Se bild.
 • Om det är så att ni hellre vill ha årskort, AVSLÅ fakturan och skriv ett meddelande om det.
 • Om ni inte längre vill ha ett träningskort, ni vill kanske inte vara med, eller ni vill bara betala per gång (60:-/pass), AVSLÅ fakturan och skriv ett meddelande om det.

När sista betalningsdatum passerat kommer de deltagare som inte agerat att tas bort ur listan av systemet och hen kommer inte att kunna boka pass.
Detta med tanke på att det endast är aktiva medlemmar som ska ha möjlighet att boka passen.
Vi närmar oss tiden när vi kanske måste vara inomhus på flertalet pass, redan nu vid dåligt väder, och har då begränsat med platser.
Det är inte rätt att en icke medlem ska kunna boka en plats där en medlem kanske står utan.
Vi hoppas att ni förstår och håller med :-)

Har du inte fått någon avisering?
 • Antingen har vi inte din mailadress, eller den är felaktig. Kontakta oss så kollar vi på det. Det går bra att skicka ett meddelande i Facebook-gruppen eller maila till zumba@varpingeif.se
 • Eller så är du helt enkelt inte medlem sedan tidigare.
  Vill du bli medlem och köpa träningskort? Gå in och anmäl dig på webbsidan. Klicka på knappen BLI MEDLEM

Tack för ordet! 🙏💖 #zumbalove

Hey all!
We know its early in the semester, but we would still like to ask you one thing about the training cards.
As previously announced, a notification regarding term card HT20 was sent to all of you (those we have a correct email address for)

 • If you have an existing 10-card that you will continue to use, please REJECT the invoice and write a message that you have a 10-card so that we know it and can enter it correctly in the system.
 • If you do not have an existing 10-card but would rather have it, REJECT the invoice and write a message that you will instead buy a 10-card. Then go to the website and buy it there. See picture.
 • If you would rather have an annual card, REJECT the invoice and write a message about it.
 • If you no longer want a training card, you may not want to join, or you just want to pay at a time (60: - / pass), REJECT the invoice and write a message about it.

When the last payment date has passed, the participants who have not acted will be removed from the list by the system and they will not be able to book classes.
This is in view of the fact that only active members should be able to book a class.
We are approaching the time when we may have to be indoors on most sessions, already now in bad weather, and then have limited spots.
It is not right for a non-member to be able to book a spot where a member may be without.
We hope you understand and agree :-)

Did you not receive any notification?
 • Either we do not have your email address, or it is incorrect.
  Contact us and we will check it out. It is possible to send a message in the Facebook-group or send an email to zumba@varpingeif.se
 • Or you are simply not a member before.
  Do you want to become a member and buy a training card? Go in and register on the website. Click the BLI MEDLEM button.

Tack you!🙏💖 #zumbalove
Nytt medlemsår (HT/VT) och nytt format på 10-kort!
2020-09-02 18:54
Kollage, gammalt vs nytt 10-kort
När vi nu går in i det nya medlemsåret sker det ett par förändringar med 10-korten.
I samband med årsmötet 2019 beslutades att det skulle införas en medlemsavgift för samtliga medlemmar i föreningen på 100:- per medlemsår, d.v.s. HT/VT:
10-kortsinnehavare har hittills undantagits från detta men fr o m detta medlemsåret gäller det även dem.

I samband med att detta införs byter vi även utseende på 10-korten, de nya har nu en plats för att markering av "medlem i föreningen"
VAD GÄLLER DÅ?
Jo, ni som har de befintliga 10-korten kan fortsätta att använda dem som vanligt året ut. När det tagit slut och ni vill köpa ett nytt, går ni in på "Beställ nytt 10-kort, befintlig medlem" här på webbsidan och beställer ett nytt 10-kort och betalar då för både det nya kortet och medlemsavgiften (betalning sker via Swish)

Vi ser gärna att alla inköp görs via webbsidan och att beställning av nytt kort görs i anslutning till att föregående kort tar slut och innan nästa pass. Beställningen registreras då i systemet och vi kan se att inbetalning gjorts och ge er det nya kortet på nästkommande pass.
Vi slipper alltså gå in och registrera det manuellt på passet och det tackar vi för 🙏😊💖

Det var allt för idag 🙂
Ha en bra kväll!
OBLIGATORISK BOKNING AV PASS!
2020-08-31 12:53
Zumbainstruktörer - Boka pass
Vad krävs för att kunna boka och delta?
 • Du måste vara medlem
 • Du måste boka en plats på passet
  • Om bokningsbara platser är slut kan du fortfarande delta i passet om det genomförs UTOMHUS. Giltigt termins- eller 10-kort gäller fortfarande.
  • Vid dåligt väder och träning inomhus tillåts endast bokade deltagare.
 • Aktuell information om vad som gäller för varje enskilt pass och dag presenteras i vår Facebook-grupp.
 • Avbokning! Det är viktigt att man avbokar sin plats om man inte kan delta så att någon annan har möjlighet att få tillgång till platsen. Avbokning senast 1 timme innan passet startar.

Kallelser/bokning
 • 24 h innan ett pass börjar skickas en kallelse ut och passet är bokningsbart.
 • Kallelsen skickas till din registrerade e-postadress, har du laddat ner och loggat in i SportAdmins app ser du den där också.
 • Passen bokas enklast via SportAdmins App, men går även att boka direkt i länk i e-postmeddelandet.

Inte medlem? P g a begränsning av deltagare i hallarna kan vi tyvärr endast ta emot icke medlemmar utomhuspassen!
 • "Prova-på" kan erbjudas under v 36 och 37 till icke medlemmar. Max två gg/person.
 • Därefter gäller köp av engångsbiljett.

Rekommendationer och riktlinjer
Vi följer FHM:s riktlinjer, detta innebär bla att vi uppmanar alla att:
 • Byta om och duscha hemma
 • Hålla avstånd före, under och efter träningspasset.
 • Stanna ALLTID hemma om du känner dig minsta krasslig.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Vi rekommenderar de som är i riskgrupper att stanna hemma.
Vi har gjort anpassningar för inomhusträningen genom att begränsa deltagarantalet så att vi kan träna med acceptabelt avstånd till varandra. Det kommer att finnas avståndsmarkeringar på golvet.

Välkomna till HT20 med Värpinge IF Zumba!
Let the fun begin!

//Jenny, Maira, Kajsa, Anna C & Anna H
Angående avgifter och betalning för HT20/VT21
2020-08-29 15:41
Skärmbild från varpingeif.se
Hej alla fina Zumbisar <3
Höstterminen börjar nästa vecka och vi förstår att ni undrar och har frågor angående avgifter och betalning.
Jag ska försöka förtydliga det för er:

1: Bli medlem - Med "Bli medlem" menar vi dig som inte tidigare har haft något kort hos oss, dina uppgifter finns alltså inte i vårt system.

Gå in på webbsidan varpingeif.se
Klicka på knappen "Bli medlem". (1)
Följ instruktionerna som du hittar under "Guide till anmälan" (3)
När vi har hanterat din beställning kommer du att kunna logga in i medlemsappen och boka din plats till passen. Läs mer om bokning under "Boka träningspass *NY* (4)
---------------
2: Befintlig medlem - Med "Befintlig medlem" menar vi dig som tidigare har haft något kort hos oss, dina uppgifter finns alltså redan i vårt system.
Oavsett vilken typ av kort du haft tidigare kommer det att skickas ut en avisering för terminskort HT20.
D.v.s. även om du tidigare köpt 10-kort och kanske t o m har ett med gånger kvar.

Om du vill köpa terminskort för HT20, betalar du fakturan.
Vill du däremot hellre köpa 10-kort avvisar du fakturan och går in på webbsidan varpingeif.se
Klicka på "Beställ nytt 10-kort, befintlig medlem". (2)
Följ instruktionerna som du hittar under "Guide till anmälan" (3)
Som befintlig medlem kan du redan nu logga in i medlemsappen och boka din plats till passen. Läs mer om bokning under "Boka träningspass *NY* (4)
---------------

Vi rensar lite då och då i vårt medlemsregister och medlemmar som inte varit aktiva på ett tag plockas bort.
Du kan enkelt kolla om du finns med genom att ladda ner SportAdmins App och försöka logga in. Om din e-postadress finns registrerad så kommer du att få en engångskod skickad till den och kommer att kunna fullfölja inloggningen. Bra va? :-)
Finns du inte med så är det punkt "1: Bli medlem" som gäller.

Har du inte fått en avisering om kommande termin?
Om du tror att du är medlem men osäker på vilken e-postadress du är registrerad med så bara hör av dig så kollar vi det.

Hoppas att vi ses på dansgolvet <3
BLI MEDLEM
Kommande aktiviteter
Nyheter från föreningen
Värpinge IF, 17/08 15:02 
Värpinge IF, 14/08 11:00 
Värpinge IF, 13/08 07:31 
Värpinge IF, 11/08 02:00 
Värpinge IF, 06/08 10:05